ഭരണനിർവ്വഹണം  ശരീരം

WhatsApp%20Image%202020-06-29%20at%2011.
റെക്ടർ

വളരെ റവ.ഡോ.സണ്ണി മാത്യു

19510359_1361393087314567_42104514929066
വൈസ് റെക്ടറും ഡീൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസും

ഡോ.വർഗീസ് താന്നിക്കക്കുഴി റവ

5824louis.jfif
പ്രൊക്യുറേറ്റർ

ഡോ. ലൂയിസ് റവ  പുത്തൻവീട്

Passport size photo.jpg
രജിസ്ട്രാർ & പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ

ഡോ. ജോളി ഫിലിപ്പ് കരിമ്പിൽ റവ

IMG_0194.JPG
ലൈബ്രേറിയൻ

റവ. ഫാ. ജോസഫ് വള്ളിയാട്ട്